Usługa korekty

Dzięki korekcie z Państwa tekstów znikną:

 • błędy interpunkcyjne,
 • błędy ortograficzne,
 • wszelkie literówki,
 • źle użyte znaki (np. prawidłowe zastosowanie myślnika),
 • niepotrzebne znaki (np. podwójne spacje),
 • złe przenoszenie znaków oraz wyrazów pomiędzy wierszami akapitu,
 • brak konsekwencji w formie zapisu elementów tekstów (np. wyróżnień, tytułów, śródtytułów, przypisów, numeracji stron),
 • zastosowanie różnych interlinii przy tych samych elementach tekstu,
 • wdowy (samotne wyrazy na końcu akapitu),
 • sieroty (spójniki i przyimki pozostawione na końcu wiersza),
 • bękarty (ostatni wiersz akapitu, który rozpoczyna nową stronę),
 • szewcy (pierwszy wiersz akapitu, który pozostał na poprzedniej stronie),
 • kanaliki i rynny (gdy w zbyt luźnych wersach odstępy między wyrazami tworzą w akapicie „korytarze”).
Sprawdzam również teksty po korekcie autorskiej oraz po przeprowadzanym składzie. Wyłapuję wówczas wszystkie powyższe błędy, które nie zostały zauważone na wcześniejszych etapach pracy nad tekstem (zwłaszcza błędy typograficzne).

Sprawdź inne usługi z mojej oferty.

kontakt

Olga Korwin-Kochanowska
+48 502 11 82 86
NIP: 9820363232