Usługa redakcji

Podczas redakcji Państwa tekstów skupiam się na:

ustaleniu logicznej konstrukcji tekstu
uporządkowaniu oraz ujednoliceniu jego wszystkich elementów
poprawie błędów:
  • gramatycznych (fleksyjnych, składniowych),
  • leksykalnych (frazeologicznych, słowotwórczych),
  • stylistycznych,
  • ortograficznych,
  • interpunkcyjnych,
  • merytorycznych.

Sprawdź inne usługi z mojej oferty.

Kontakt

Olga Korwin-Kochanowska
+48 502 11 82 86
NIP: 9820363232