Usługa adiustacji

Adiustacja Państwa tekstów obejmuje wszelkie zmiany, które wpływają na wygląd tekstu. Zawsze konsultuję z Klientem, jaka jest jego wizja budowy tekstu i w oparciu o te ustalenia wyznaczam:

  • krój i wielkość czcionki,
  • wielkość interlinii,
  • układ strony,
  • wygląd tytułów, śródtytułów, przypisów,
  • styl elementów graficznych,
  • formę tabel, wykresów itp.

Sprawdź inne usługi z mojej oferty.

kontakt

Olga Korwin-Kochanowska
+48 502 11 82 86
NIP: 9820363232